• Tuyển dụng

(Biên Hòa) Giám sát viên- bộ phận Giao hàng/ Delivery Supervisor

Do nhu cầu mở rộng sản xuất hiện đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau:

Giám sát viên- Bộ phận Giao hàng/ Delivery Supervisor: 01 vị trí

Mô tả công việc: 

-Lên kế hoạch giao hàng hằng ngày
Make delivery plan daily 

-Sắp xếp phương tiện giao hàng với nhà thầu vận chuyển
In charge of transportation means arrangement with transportation contractors

-Theo dõi & kiểm soát hoạt động giao hàng hằng ngày
Follow & control delivery activity daily

-Hỗ trợ chuẩn bị các chứng từ liên quan của việc giao hàng
Support to prepare related delivered documents (Weight Note / Delivery results / ,…) 

-Hỗ trợ sắp xếp lịch làm việc của nhân viên giao hàng
Support to arrange working schedule of delivery staff

-Hỗ trợ kiểm soát việc giao hàng đến khách hàng đúng giờ & an toàn
Support to control delivery products to customer in time and safety

-Làm báo cáo cho việc giao hàng hằng ngày
Make report on daily delivery 

-Kiểm soát & sắp xếp việc giao hàng trên phần mềm 
Control & arrange delivery in software

-Kiểm soát việc vận hành của phần mềm cùng các báo cáo liên quan
Control the operation of solfware and related report

-Làm các báo cáo & nhiệm vụ khác được giao từ quản lý
Make report & other tasks ordered by manager

Yêu cầu: 

-Có kiến thức về hậu cần
Knowledge of logistic field

-Bằng cấp: tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
College / University Degree

-Kỹ năng sử dụng vi tính thành thạo
PC skill: Word, Excel, Power point,…

-Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp
English: daily communication

-Kỹ năng giải quyết sự cố, lập kế hoạch, giám sát và kiểm soát quy trình, lập báo cáo 
Trouble shooting skill, make plan, follow & control procedure to assure job flow smoothly 


Candidate Information :