• Tuyển dụng

(Phú Mỹ- BRVT) Kỹ sư quản lý chất lượng- An toàn- Sức khỏe- Môi trường| (Phú Mỹ- BRVT) QHSE Staff

Do nhu cầu mở rộng sản xuất, hiện đang cần tuyển dụng vị trí sau:

Nhân viên chất lượng -  An toàn- Sức khỏe- Môi trường/ QHSE Staff: 01 vị trí

1. Mô tả công việc:

 1. Translating document from English into Vietnamese and reverse.
  Dịch các tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.
 2. Making training plan, report concerning to safety & 5S, license, etc…
  Lập kế hoạch đào tạo, báo cáo về an toàn, “5S”, giấy phép …
 3. Make and monitor graph/ drawing for analysis data statistic from ASP & FS.
  Lập và giám sát biểu đồ/ bản vẽ về thống kê dữ liệu phân tích của nhà máy tách khí và trạm nạp.
 4. Making Certificate of Quality, Certificate of Analysis à Issue to customers.
  Làm giấy chứng nhận chất lượng/ phân tích à ban hành cho khách hàng.
 5. Summarizing daily report --> Report --> Making plan for next week.
  Tổng kết báo cáo hàng ngày à báo cáo à lập kế hoạch cho tuần tới.
 6. Secretary for Safety Committee.
  Thư ký cho ban an toàn.
 7. In charge of ISO System of QAD
  Chịu trách nhiệm về hệ thống ISO của phòng Quản lý chất lượng -  an toàn – sức khỏe – môi trường.

2. Yêu cầu:

 • College/ University Degree related Major
 • Bằng Cao đẳng/ Đại học có liên quan đến công việc
 • Knowledge of Chemistry/ có kiến thức về Hóa học
 • Basic knowledge of electrical, mechanical, safety & 5S.
  Kiến thức cơ bản về điện, cơ khí, an toàn và “5S”
 • Knowledge of Analyzer and its calibration as well as chemistry process
  Kiến thức về máy phân tích, hiệu chỉnh và các quá trình hóa học.
 • Knowledge of ISO 9001:2008, OHSAS
  Kiến thức về ISO 9001:2008, OHSAS
 • English (Speaking/ writing/ listening & daily communication)
  Tiếng Anh (nói/ viết/ nghe và giao tiếp hàng ngày)

 


Thông tin ứng viên :