• About
 • (84) 2513836706
 • (84) 2513836709
Chúng tôi luôn mong muốn được phục vụ quý khách.

CHÍNH SÁCH VÀ PHƯƠNG CHÂM

CHÍNH SÁCH

 1. Chăm sóc và thỏa mãn yêu cầu khách hàng thông qua việc giao hàng/ giải quyết sự cố mọi lúc, mọi nơi
 2. Cam kết đảm bảo an toàn, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; sử dụng năng lượng hiệu quả và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực  khí công nghiệp
 3. Chấp hành tất cả các tiêu chuẩn, yêu cầu của pháp luật & yêu cầu khác liên quan đến các hoạt động của công ty.
 4. Có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp thông qua nâng cao nhận thức & đào tạo thường xuyên đáp ứng với các yêu cầu.
 5. Cải tiến liên tục các hệ thống quản lý để: 
 • Hoàn thiện sản phẩm & dịch vụ để đáp ứng yêu cầu khách hàng;
 • Giảm thiểu tối đa các mối nguy & rủi ro tại nơi làm việc;
 • Giảm phát thải khí nhà kính, tiêu thụ tài nguyên, chi phí năng lượng & các tác động môi trường liên quan khác.    

 

PHƯƠNG CHÂM

 1. Trở thành công ty hàng đầu tại Việt Nam
 2. Trở nên năng động
 3. Tích cực giảm chi phí
 4. Trở nên hạnh phúc hơn với gia đình