• (84) 2513836706
  • (84) 2513836709
Chúng tôi luôn mong muốn được phục vụ quý khách.

Danh sách các tổ chức có chức năng huấn luyện ATVSLĐ

22 March 2015

Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cấp chứng nhận, chứng chỉ cho các nhóm đối tượng thuộc Thông tư số 27/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 (cập nhật đến tháng 9 năm 2014)

 

1. Trường Cao đẳng Nghề Mỏ Hồng Cẩm.

2. Trung tâm huấn luyện An toàn Vệ sinh lao động, Cục An toàn lao động.

3. Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Nhân tài.

4. Công ty Cổ phần Huấn luyện An toàn lao động và xây dựng Hà Nội.

5. Công ty Cổ phần An toàn và Môi trường Việt Nam.

6. Trung tâm Kiểm định và huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động TP. Hồ Chí Minh.

7. Công ty Cổ phần Đào tạo và Nghiên cứu quản lý kinh tế.

8. Trường Cao đẳng nghề điện.

9. Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II.

10. Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kỹ thuật an toàn.

11. Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I.

12. Công ty Kiểm định kỹ thuật và tư vấn ATLĐ Hải Phòng.

13. Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn công nghiệp một.

14. Trung tâm kiểm định công nghiệp II.

15. Trường Cao đẳng nghề VMU.

16. Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Hà Nội.

17. Trung tâm kiểm định Công nghiệp I.

18. Viện đào tạo Quản lý xây dựng DCMT.

19. Công ty TNHH Một thành viên kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng.

20. Trung Tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp.

21. Công ty Cổ phần kiểm định và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

22. Trường Cao Đẳng Nghề Thừa Thiên Huế.

23. Công ty Cổ phần huấn luyện Quang Anh.

24. Công ty TNHH Một thành viên Đào tạo và kiểm định an toàn Miền Trung.

25. Công ty TNHH Kiểm định 6.

26. Công ty Cổ phần An toàn lao động Hà Nội.

27. Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam.

28. Trường Cao đẳng điện lực Tp Hồ Chí Minh.

29. Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn Hải Phòng.

30. Tổng công ty công nghiệp hóa chất mỏ.

31. Trung tâm kiểm định KTAT khu vực III.

32. Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn Quân đội.

33. Công ty TNHH Đào tạo và tư vấn HMT.

34. Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và đào tạo HSE.

35. Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội.

36. Công ty Cổ phần huấn luyện an toàn và đo kiểm môi trường.

37. Công ty cổ phần kiểm định và Huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động.

38. Viện phát triển kinh tế quốc tế

39. Trung tâm nghiên cứu đào tạo và phát triển kỹ năng quản lý

40. Công ty cổ phần huấn luyện an toàn kỹ thuật khu vực 2

41. Phân viện Bảo hộ lao động miền Nam

42. Phân viện Bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường miền Trung

43. Trung tâm giới thiệu việc làm và dạy nghề Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh

44. Trường Trung cấp nghề số 10

45. Viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật và bảo hộ lao động

46. Công ty TNHH MTV nghiệp vụ an toàn

47. Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghiệp

48. Trường Quản trị kinh doanh Vinacomin

49. Công ty Cổ phần kiểm định An toàn 3

50. Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Hồ Chí Minh

51. Công ty cổ phần huấn luyện An toàn lao động và du lịch Hoàn Cầu

52. Công ty Cổ phần Giáo dục Phương Đông

53. Trung tâm nghiên cứu và đào tạo Quốc tế - Công ty cổ phần hợp tác Việt Đức

54. Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp - Cục kỹ thuật an toàn môi trường công nghiệp

55. Công ty TNHH huấn luyện an toàn khu vực phía Nam

56. Công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn Việt Nam

57. Viện Đào tạo và phát triển quản lý Davilaw

58. Trường Trung cấp công nghiệp Hà Nội

59. Công ty Cổ phần chứng nhận và kiểm định Vinacontrol

60. Công ty kiểm định an toàn Thành phố

61. Viện Quốc tế học

62. Công ty TNHH MTV Công nghệ môi trường An toàn Công nghiệp

63. Công ty TNHH Dịch vụ Đào tạo và tư vấn Hà Nội

64. Trung tâm Thông tin môi trường Y tế

65. Trường đại học xây dựng Miền trung

66. Công ty cổ phần kiểm định kỹ thuật an toàn quốc gia

67. Trung tâm dịch vụ việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp

68. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

69. Công ty Cổ phần huấn luyện An toàn

70. Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên

 

Nguồn: antoanlaodong.gov.vn