• (84) 2513836706
  • (84) 2513836709
Chúng tôi luôn mong muốn được phục vụ quý khách.

Khí Cho Ngành Điện Tử, Bán Dẫn

Từ những loại khí công nghiệp tinh khiết nhất đến chất lượng tốt nhất, Chúng tôi cung cấp khí chất lượng cao cho ngành bán dẫn/điện tử tốt nhất để giúp cho khách hàng tạo ra những sản phẩm tốt hơn. Chúng tôi sẽ cùng hợp tác với khách hàng để hiểu được yêu cầu của khách và đạt được kết quả tốt nhất. Chúng tôi cung cấp từ những hệ thống quản lý khí đến những thiết bị chứa khí, chúng tôi cung cấp một chuỗi toàn diện những thiết bị liên quan đến khí công nghiệp cho các nhà sản xuất bán dẫn, chúng tôi thiết kế hệ thống với mục tiêu an toàn là trên hết. Là một nhà phân phối những thiết bị bảo dưỡng và thay thế cho ngành công nghiệp bán dẫn/điện tử và ngành công nghiệp năng lượng mặt trời tại Việt Nam, chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.