• (84) 2513836706
  • (84) 2513836709
Chúng tôi luôn mong muốn được phục vụ quý khách.

Khí Y Tế

Bởi vì mỗi mạng sống con người là đều rất quý giá và chúng tôi hiểu nhu cầu đòi hỏi chất lượng cao cho khí y tế cho ngành y khoa, chính vì vậy chúng tôi cung cấp nguồn ổn định khí y tế chất lượng cao cho ngành y tế sử dụng tại các cơ sở y khoa cũng như hệ thống cung cấp oxy tại bệnh viện. Chúng tôi cố gắng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

 

fig_plant 
 Hệ thống cung cấp khí tinh khiết
fig_medical_03
Hệ thống cung cấp oxy lỏng tại nhà