• (84) 2513836706
  • (84) 2513836709
Chúng tôi luôn mong muốn được phục vụ quý khách.

Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2014

21 March 2015

Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, năm 2014 trên toàn quốc đã xảy ra 6.709 vụ TNLĐ làm 6.941 người bị nạn.
 

Cũng theo báo cáo chưa đầy đủ của 63 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2014 trong khu vực có quan hệ lao động trên toàn quốc đã xảy ra592 vụ tai nạn lao động chết người, nhưng đến ngày 05 tháng 02 năm 2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới nhận được 202 biên bản điều tra (224 người chết).
 

Xem chi tiết tại:

/Images/editor/files/Thong%20bao%20tinh%20hinh%20TNLD%202014.doc

 

Source: antoanlaodong.gov.vn